Ugrás a fő tartalomra

Ne aggódj
hanem minden helyzetben fordulj Istenhez
és hozd elé a kéréseidet.

Filippibeliek 4:6

Imák

GYŐZELEM LITÁNIA JÉZUS VÉRÉRŐL

Dicsérem a Bárány sebeit és vérét,*
ez gyógyítja testem gyengeségeit,
ez gyógyítja lelkem gyengeségeit,
ez meggyógyítja elmém gyengeségeit.

Dicsérem Isten Bárányát, Aki az Ő vérét kínok között értünk ontotta.

Az Ő vérében megbocsátó hatalom,
az Ő vérében tisztító erő,
az Ő vérében felszabadítja a hatalmat,
az Ő vérében felszabadító erő,
az Ő vérében győzedelmeskedő hatalom,
az Ő vérében megújul a hatalom,
az Ő vérében őrzi meg a hatalmat.

Semmi sem lehetetlen annak, aki Jézus vérének erejében hisz.

Dicsérem a Bárány vérét,*
amely minden bűnömet elfedi, hogy egyiket se lehessen látni,

amely tisztára mos minden bűnömtől, hogy hófehérke legyen,

hatalmában áll elszakadni a bűn minden ragaszkodásától és láncától,

amely erősebb, mint a saját romlott vérem, és Isten képmására formál,

a győzelemben minden hatalom felett van, amely el akar nyomni engem, minden ellenséges hatalom felett,

ez megment engem az ellenség ravasz kísérleteitől,

ez készít fel nekem az esküvői ruhát.

Dicsérem a Bárány vérét, amely mindent, mindent újjá tesz. Alleluja!
Ámen

* Ismételje meg minden további állítás előtt

ATYÁM SEGÍT

Atyám, hálát adok Neked,

hogy a szíved csak jóság,  és jóra fordítod mindazt, ami aggaszt engem.

Atyám, hálát adok Neked,
hogy hajam szálait is számon tartod, és ezért  a legapróbb történés is a Te áldo, megajándékozó kezeden megy át.

Atyám, hálát adok Neked,
hogy Te irgalmas Atya vagy, és megszánsz engem, amikor bajban vagyok, és felüdülést készítesz számomra.

Atyám, hálát adok Neked,
hogy engem, a Te gyermekedet soha nem felejtesz el.

Atyám, hálát adok Neked,
hogy Te igazi Atya vagy, Aki nem nézheti, ha gyermeke szomorú, hanem vigasztalást és segítséget küldesz számára.

Atyám, hálát adok Neked,
hogy amikor meg kell fenyítened gyermekedet, nem  próbálod őt felettébb, csak úgy, hogy elszenvedhesse.

Atyám, hálát adok Neked,
hogy Te tudod, mi számomra a jó, egészséges és hasznos, és hogy ezért mindig helyes az, ahogyan vezetsz engem.

Atyám, hálát adok Neked,
hogy Számodra örömet jelent, ha minél szegényebb a gyermeked, hogy annál inkább megörvendeztesd és megajándékozd. Igen, köszönöm, hogy szükségem és szegénységem erre indítanak Téged.

Atyám, hálát adok Neked,
hogy hajlékot akarsz készíteni a baj és a szenvedés által megtört szívekben. Te azokat csodatetteid és  kinyilatkoztatásod színhelyévé fogod tenni.

Atyám, hálát adok Neked,
hogy Te gyermeked minden kérését meghallod, és ezért imáim közül egy sem hiábavaló.

Atyám, hálát adok Neked,
hogy nincs olyan baj az életemben, amelynél ne éreznéd magad elkötelezve, hogy atyai módon gondoskodva a Te hatalmaddal és segítségeddel értem síkra ne zsállj.

Atyám, hálát adok Neked,
hogy nehézségeim közepette is jóságod vesz körül, és nem a bajok uralkodnak rajtam, hanem a te szereteted.

Atyám, hálát adok Neked,
hogy Te mindenható vagy, és ezért minden bajban – akármilyen legyen is az – segítséget kézítettél. Te, Atyám, mindennél és minden bajnál nagyobb vagy. Ámen.

 

M.Basilea Schlink, "A 'belső szoba' csendje" című művéből

IMÁDSÁG TERMÉSZETI KATASZTRÓFA IDEJÉN

Kedves Atyánk!

a katasztrófa nagy szükségében jövünk hozzád, és meghajlunk előtted, mert azt kapjuk, amit tetteink érnek. Mi, népünk, ezt az ítéletet a mennybe kiáltó bűnünkkel hoztuk létre, méghozzá Szentséged istenkáromlásával, ahogyan azt a föld még soha nem látta.

Megkérdezzük
Jézus Krisztus kiontott vére érdekében irgalmazz nekünk. Adjon nekünk és népünknek is, hogy felébredjünk ebben az ítéletben Szentléleketek által.

Köszönöm
Hogy tudjuk: Szerető Atyátok keze az, ami megfenyít minket - minket és népünket az üdvösségért.

Arra kérjük, hogy:
hogy azok az emberek, akik nem ismernek téged, vagyelfordultak tőled, imádkozni kezdenek hozzád ebben a szükségletben - és hálát adnak minden ajándékért, amit kaptak.

Arra kérjük, hogy:
hogy sokan most üdvözülhessenek régi életükből , és hozzád, a mi Urunk Jézus Krisztushoz jöjjenek.

Arra kérjük, hogy:
hogy mindnyájunknak új bűnbánatot és bűnbánatot adtok, hogy ítéleteteket kegyelemmé alakíthassátok, és véget vessetek ezeknek a nagy nehézségeknek.

Arra kérjük, hogy:
Segíts nekünk kivásárolni ezt a fenyítést, hogy felkészüljünk a még súlyosabb ütésekre azáltal, hogy most mélyen a kezed alá hajolunk, akaratunkat teljesen integráljuk a tiédbe, és ezáltal erőssé válunk a Veled való egységben.


Atyánk!
Jézus Krisztus kiontott vére érdekében könyörülj rajtunk ebben a nagy szükségben, és válaszolj a segítségért mondott imáinkra. Ámen.

A BŰNBÁNAT IMÁJA

Úr Jézus Krisztus!

Azért jövök hozzád, mert Hozzám kiáltasz: "Gyere hozzám...". Bevallom, hogy vétkeztem ellenetek és az emberek ellen. Elhozom neked a kudarcomat... (beton beszúrása) és kérjen bocsánatot a szívtől.

Megbánom bűnös magatartásomat, bűnös beszédemet, gondolkodásomat és cselekedetemet veletek és emberekkel szemben.

Úr Jézus Krisztus!

Most elbúcsúzom ezektől a bűnöktől, az ördögtől és csábításától.

A te ősellenséged, Uram Jézus, egyben az ősellenségem is. A kereszten lévő szeretetből haltál meg értem. Hiszek megváltó véredben, amely megváltott bűneimtől és Sátán hatalmától. Véred beborít és megvéd a démonok támadásaitól.

Neked, Uram Jézus Krisztus, a Szabadítóm, ma (újra) az életemet adom. Szeretném az életemet dicsőségedre és örömödre vezetni.

Tudom, hogy IGEN és ÁMEN vagy, és ismerd fel bennem a győzelmedet.

Ámen

AZ ODAADÁS IMÁJA

Úr Jézus Krisztus!

Hozzád tartozom, és szeretlek. Engedelmeskedni fogok neked és követni foglak. Újra átadom magam az átkelés és a megaláztatás módjának.

Hozzátok tartozom, Istenemhez és Atyámhoz, és bízom a megpróbáltatásaimban. Mert nagyobb vagytok, mint Sátán és démonainak minden hatalma. Te, atyám, mindenható vagy. Segíthetsz és segíteni is fogsz nekem, mert szeretsz engem, mint a gyermekedet.

Uram és Istenem, mindenáron bízni fogok benned. Újra odaadom magam nektek, hogy engedelmes legyek nektek és a parancsolataitoknak.

A te tulajdonodban akarok maradni, Uram Jézus, és egy napon el akarom érni az élet koronáját. Szabaddá tettél engem! Meg vagyok üdvözülve! Hiszek neked. Hallelujah, Ámen.

ELUTASÍTÓ IMA A BŰNKÖTETÉRT

Úr Jézus Krisztus!

Bevallom Nektek, hogy engem a bűn kötelékei uralnak.

Arcod előtt elbúcsúzom:

büszkeségem és büszkeségem,
irigységem és bizalmatlanságom,
féltékenység, érzékenység,
önelégültség és hazugság,
keserűségem,
vádaskodásaim és ítéleteim,
minden kapzsiságból és gonosz vágyból,
bármilyen szennyeződés,
az istenkáromlás és a lázadás minden gondolata ...

A te nevedben, Uram Jézus Krisztus, és kiontott véred erejével elszakítom magam ezektől a bűnöktől.

Én Uram Jézus Krisztus!
Megváltott a beléd, Isten győzedelmes Bárányába vetett hit. Te vagy a győztes, akinek az ellenségnek engedelmeskednie kell és menekülnie kell. A felszabadító, aki által bűnöm hatalma megtörik.

Én Uram Jézus Krisztus!
A kiontott véred a választófal köztem és a legyőzött ellenség minden hatalma között. Megváltott engem a te véred, hogy megcselekedjem az akaratodat. Egyedül hozzád tartozom.
Jézusom, te győzedelmeskedsz!
Ámen

Imádság békéért háború idején

Ó, Urunk, Istenünk,

 

a félelem és a fenyegető veszély idején segítségül hívunk Téged, mert egyedül Te vagy menedékünk és támaszunk.

Nemzetünkkel együtt vétkeztünk. Megvetettük parancsolataidat, és mindenekfelett az anyagi jólétet kerestük. Nem voltunk eléggé éberek, és imádságban nem vettük fel a harcot, amikor megnövekedett a bűnözés, az okkultizmus, az istenkáromlás, és mi alig tettünk ellenük valamit. Hagytuk, hogy az erőszak és a kegyetlenség elhatalmasodjon a tömegmédiában.

Most a háború réme azzal fenyeget, hogy káoszba dönti a világot. Urunk, bocsásd meg a mi vétkeinket és hallgass meg minket nagy kegyelmed szerint Jézus Krisztus kiontott Vére érdeméért.
Urunk, Istenünk, mindaz, ami történik, a Te tudtoddal történik. Azt kérjük, hogy ezek a vészterhes idők rázzák fel a keresztyéneket és az országokat, hogy ébredjenek fel a közömbösségből és hamis biztonságuk álmából.

Szentlélek Úr Isten, újból emelj ki minket bűnünkből. Különösen is lázadásunkból, akaratodnak való ellenszegülésünkből, keserűségünkből és gyűlölködésünkből, amelyek a háborúság melegágyai.

Adj igazi bűnbánatot, hogy imádságaink az alázatot nyert szív mélyéből fakadjanak, és áthatolhassanak a felhőkön!

Urunk Jézus Krisztus, hatalmas Győztesünk, hozzád könyörgünk, hogy hiúsítsd meg a rosszakaratú terveket a Szentírás szerint: „Hadd tanácskozzanak, de azok semmivé válnak.“ (Ézsaiás 8,10)

Urunk, irgalmazz,
mert egyedül Te vagy Segítőnk,
Akinek minden hatalom adatott
Mennyen és Földön!

Kérünk Téged, akadályozd meg az atom-, biológiai- és kémiai fegyverek bevetését. Védj meg drága véreddel minden embert, akiket ilyesmi fenyeget.

Urunk, irgalmazz,
mert egyedül Te vagy Segítőnk,
Akinek minden hatalom adatott
Mennyen és Földön!

Arra kérjük Önöket, hogy hiúsítsák meg a háborút akarók terveit, azzal is, hogy megosztják magukat. A tervezett bomba- és rakéta-támadások megakadályozása.

Urunk, irgalmazz,
mert egyedül Te vagy Segítőnk,
Akinek minden hatalom adatott
Mennyen és Földön!

Kérünk, hiúsítsd meg a háború folytatását célzók terveit azáltal, hogy megosztottság és zűrzavar támad közöttük! Kérünk, akadályozd meg a bomba- és rakétatámadásokat.

Urunk, irgalmazz,
mert egyedül Te vagy Segítőnk,
Akinek minden hatalom adatott
Mennyen és Földön!

Kérünk, őrizd meg azokat, akik részt vesznek a béketárgyalásokban. Irányítsd döntéseiket Szentlelked által és segítsd célba jutni igyekezetüket.

Urunk, irgalmazz,
mert egyedül Te vagy Segítőnk,
Akinek minden hatalom adatott
Mennyen és Földön!

Add meg, hogy a keresztyének mindenütt imádságra buzduljanak, hogy mindenfelé imacsoportok alakuljanak, hogy segítséget küldhess.

Mennyei Atyánk! Hálát adunk Neked azért, hogy egyedül a Te kezedben vagyunk, és senki máséban. Egyedül a Tied minden hatalom a Mennyben és a Földön!

Ámen

 

A mű eredeti címe: Gebet um Frieden in Kriegszeiten
M. Basilea Schlink, „Imádság a terrorizmus napjaiban“

© 2022 Verlag Evangelische Marienschwesternschaft e.V.,
Postfach 13 01 29, 64241 Darmstadt, www.kanaan.org G4a un

Jézus azt mondja:
Mert ahol kettőt vagy hármat gyűjtenek
az én nevemben,
Én közöttük vagyok.

Máté 18:20

Hazatérés az Atyához, "Tékozló fiú" megkönnyebbülés

Amikor megvalljuk bűneinket,
Hűséges és igazságos, hogy megbocsássa a bűneinket
és megtisztít minket minden igazságtalanságtól.

1 Jn 1,9