Ugrás a fő tartalomra

A világ minden tájáról

Kánaán-ágak külföldön

Hogyan jöttek létre a Kánaán-ágak külföldön?

1963-at írtunk – Basilea Anya néhány hetet imádságos csendben a Sínai-hegyen töltött. Ott Isten parancsolatai újra élővé váltak, Isten szerető akaratának kinyilatkoztatásaként – nem tiltó táblákként, hanem a szeretet parancsolataiként, a békesség és az öröm útjelző tábláiként.

Tűz gyúlt a szívében, hogy új felismeréseit, mint "mentőöveket" ne csak a közvetlen környezetünkbe, kis közösségünkbe "dobja", hanem a népek, nemzetek világába is –országokon és kontinenseken át, nyelvi és felekezeti határokat is legyőzve. Elkezdtünk konkrétan egy-egy, majd több olyan országért imádkozni, amelyet az Úr személyesen helyezett a szívünkre. Néhány évvel később, amikor a Kánaán-ágak indítására vonatkozó kérések érkeztek különböző országokból, az erre az új szolgálatra elhívott Nőtestvérek lelkileg felkészültek voltak, és néha éppen abba az országba küldték ki őket, amelyért már régóta imádkoztak.

Világtérkép Kánaán-ágakka

Kis Kánaán-ágaink távoli vidékeken...

... csodálatos lehetőségek ezek hidak építésére. Mivel mi, németek a holokauszt révén oly végtelenül bűnössé váltunk a zsidó nép ellen, az első szolgálatunk Izraelben, Isten választott népe között kezdődött. A Nővérek 1957 óta tartózkodnak ott, főleg azért, hogy önként, ellenszolgáltatás nélkül szolgálják azokat a túlélőket, akik oly sokat szenvedtek a vészkorszakban, a náci terror során. További új Kánaán-ágak jöttek létre, nagy kihívások közepette – Európában, az Egyesült Államokban, Kanadában, Dél-Amerikában, Délkelet-Ázsiában, Afrikában és Ausztráliában.

Az összes Kánaán-ágban – amelyekben a Nővérek néha csak ketten voltak – a hit útját járták egy új országban, ahol legtöbbször ismeretlenek voltak. A kezdet néhány esetben igen nehéz volt, de Isten gondoskodásának személyes megtapasztalását csodaként élték meg a többnyire fiatal Nővérek – amelyek a bizonyságok új könyveit töltik meg!

Különböző nemzetiségű leányok elhívást éreztek arra, hogy csatlakozzanak Nővériségünkhöz, és ma közülük többen is Mária-Nővérként a hazájukban szolgálnak. Számos országokban Kánaán-Barátaink átvették írásaink terjesztését.

Számos könyvünk és füzetünk ma már több mint 60 nyelven érhető el, a könyvjelzők, a szórólapok és az evangelizációs üzenetek közel 100 nyelven ezrekhez jutnak el, egészen a föld legtávolabbi sarkaiba.
Csodálatos, hogy hol és hogyan találják meg lelki iratainkat az emberek: túrák során, templomokban, orvosi rendelőkben, vigasztaló üzenetként a temetőben, vagy akár egy elejtett könyvjelzőként az utcán. Sok esetben már egy ilyen üzenet is egész életet átformáló változást hozott, mert ezek a "Szívhez szóló szavak" valóban elérik a szívet.

"Isten vigasztalása egy japán énekeskönyv lapjai között"

Egy finn teológus, egykori japán misszionárius évek után ellátogatott szeretett misszionáriusi országába, ahol 22 évig szolgált. Így számol be erről:

"Csoda történt velem az utam során. Az előtte való héten szomorú hírt kaptam otthonról, a világ elsötétült a szemem előtt ... Az utolsó vasárnapomon elmentem a jól ismert templomba Nishi-Akashiba, ahol szinte minden vasárnap ott voltam az alatt a négy és fél év alatt, amíg teológusként szolgáltam ott. Levettem a polcról az énekeskönyvet és a Bibliát, leültem a padra a korábbi helyemen, és megkerestem az első éneket.

A csoda

Hirtelen egy papírdarab esett ki az énekeskönyvből. Ez egy könyvjelző volt, amelyet a Mária Nővérek az egész világon terjesztettek. De a csodálatos dolog ebben a könyvjelzőben az volt, hogy finn nyelvű volt! Hogy ez a finn könyvjelző hogyan jutott el oda, azt egyedül Isten tudja...

És mi volt ezen a könyvjelzőn? "ISTEN, A TE ATYÁD mindennél nagyobb. Ő átvisz minden nyomorúságodon. Bízzál Benne, és megtapasztalod segítségét." Csak bámultam ezeket a szavakat, és világosan felismertem, hogy mindezt maga Jézus akarta elmondani nekem azon a vasárnap reggelen, amikor annyira elborított a sötétség. A Megváltó biztosítani akart arról, hogy Ő nagyobb, mint a világ bármely tragédiája. Ő még mindig minden szálat a kezében tart ...

Ezen az üzeneten keresztül akkor Jézus megígérte, hogy segít nekem életem minden szükségében, mindegyikben. Nincs olyan fájdalom, amelyben ne állna mellettem. Minden helyzetben bízhatok Benne. Most ez a csodálatos könyvjelző velem szembe, a dolgozószobám ablakkeretére van felfüggesztve.

Talán Jézus az Ön tragédiáira nézve is ezeket a szavakat üzeni...“

Mailis Janatuinen 2020.07.01.
www.seurakuntalainen.fi/blogit/jumalan-lohdutus-japanilaisen-virsikirjan-valissa/

Finn nyelvű könyvjelző üzenete a szív számára
Isten mindennél nagyobb
A szolgálatokhoz →

Hírlevél

Itt regisztrálhat, ha időről időre naprakész információkat (csak németül) szeretne kapni a darmstadti Kánaánból.