Ugrás a fő tartalomra

Mi Izraelért

Álláspontunk Izraelről, Isten szövetséges népéről

Nem húzhatjuk-e át végre a múltunkat?
Nem, mert az "Izrael" - téma a múltról, a jelenről és a jövőről szól. Basilea anya még a náci diktatúra alatt is a Gestapo elé mert állni, és azt mondta, hogy Izraelnek, Isten szövetséges népének nagy jövője van – a Szentírás érvényességének egyértelmű következményeként.

Népünknek a holokausztban a zsidók ellen elkövetett bűnei súlyának felismerése mélyen megrázta és bűnbánatra késztette fiatal Nővériségünket. Ezért áll közösségünk elhívásának középpontjában, hogy hozzájáruljunk az Izráellel való kapcsolatunk megbékéléséhez és helyreállításához.

Izrael - Isten szövetséges népe

Engesztelési szolgálat Izráelben és Izráelnek

Basilea Anya már az 50-es évek közepén vágyott arra, hogy jót tegyen Izráellel, Isten szövetséges népével, hogy segítsen begyógyítani a sebeket. 1957-től kezdődően a Nővérek holokauszt-túlélők felé szolgáltak Izráelben, először az ország északi részén, majd Jeruzsálemben. 1958-ban megjelent Basilea Anya "Választott népem, :Izrael" című könyve, amely világszerte sokak szemét nyitotta fel, hogy a tragikus múltat a maga mélységében az igazság fényében ismerjék fel. A frankfurti Auschwitz- i perek során kiváltság volt számunkra, hogy túlélőkkel találkozhattunk, hogy melléjük álljunk egy ilyen nehéz időszakban.

Izrael - Isten szövetséges népe

Minden péntek este az Izráel-imát imádkozzuk – a bűnbánat és az áldás imáját – az Anyaház kápolnában. Néhány évvel ezelőtt egy sárga csillagot helyeztünk fel ott a feszületre. Ezt a sárga csillagot egy zsidó nő hordta, aki a koncentrációs táborban halt meg. Mindig emlékeztet minket arra, hogy nem szerethetjük a zsidó Jézust és nem gyűlölhetjük az Ő népét egyszerre. Amikor nem sokkal később egy ismert amerikai zsidó meglátogatott bennünket, döbbenten felkiáltott: "Ha egy ilyen csillagot a náci korszakban minden templom feszületéhez csatoltak volna, nem lett volna holokauszt!"

Szolgálat az Olajfák hegyéről is

1962-ben Nővéreket küldtek ki, hogy éveken át imaszolgálatot végezzenek az Olajfák hegyén – akkor még Kelet-Jeruzsálemben. Arab családokkal körülvéve számos lehetőségük volt szívélyes kapcsolatokat kiépíteni. Ottani szolgálatuk négy évtizede alatt számtalan zarándokcsoportot tudtak elvezetni a Szent Helyekre. „A Szent helyek üzenete ma" című füzetek százezreit örömmel vették és viszik még mindig sok nyelven Jézus életének és szenvedésének helyszínein.

A Szentírás szerint itt hangzott el először az Úr imája kérése: "Jöjjön el a te országod!" Az Olajfák hegyén található "Atya házát" a berlini jeruzsálemi gyülekezet vette át, amely imaházat hozott létre a hegyen, ahová Jézus egy napon visszatér (Zakariás 14:4).

Látogatók Izráelből

Mindig nagy öröm számunkra, amikor zsidó látogatók Kánaánba jönnek - akár idősek, akár fiatalok, akár izraeli rabbik, akár egy busz hazánk egyik zsidó nyugdíjasotthonának lakóival... Szégyenkeznünk kell a hálájuk miatt, hogy itt némi szeretetet és vigaszt tapasztalhattak meg.

Izrael Isten szövetséges népe

Titokzatos eltévelyedés

Ahhoz, hogy "eljöjjön az Ő országa", a nemzetek keresztényeiért, Izráel népéért, Isten szövetséges népéért végzett küldetésünknek része, hogy eltisztítsuk az útból azokat a köveket, amelyek évszázadokon át elzárták útjukat Jézushoz, a Messiásukhoz (lásd "Tisztítsd el a köveket"). Már az egyház korai történetében baljóslatú eltévelyedés fenyegetett, ami az első egyházszakadáshoz vezetett – a zsidó gyökereinktől - amelyet a Szentírás világosan bemutat -, való elszakadáshoz.

Izráel kiválasztottsága bizonyos

Izráelnek, Isten szövetséges népének kiválasztottsága érvényes – semmiképpen sem szüntette meg azt az Egyház, a nagyon elterjedt "helyettesítő teológiával". Ezzel éppen ellenkezőleg, a bibliai kijelentés világos: „Ha pedig némely ág kitört, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa életnedvet adó gyökerének, ne kérkedjél az ágak ellenében… nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.“ (Róma 11:17-18).

És ma?

Hálásak vagyunk minden lehetőségért,amit a holokauszt túlélői segítségére és támogatására fordíthatunk, amíg még velünk vannak – akár Izráelben, akár itt, Németországban, vagy a külföldi Ágaink országaiban. Keresztényként úgy állunk a zsidók mellett, mint Isten választott szövetséges népe, a mi "elsőszülött bátyánk"mellett, és ezért tiltakozunk az antiszemitizmus minden formája ellen. Mi is Izráel oldalán állunk, azon a földön, amelyet Isten megígért nekik, és amelyre visszahozta őket.

Kánaán további felfedezése →

Uram, áldd meg Izráelt,
szereteted népét,
és hadd őrködjön atyai szemed
ígéreted földje felett.

Uram, áldd meg Izráelt,
szereteted népét,
hogy tudatossá váljon számára kiválasztottsága, és aszerint éljen.

Uram, áldd meg Izráelt,
szereteted népét,
és adj neki erővel felruházott lelki vezetőket.

Uram, áldd meg Izráelt,
szereteted népét,
hogy menedékét és békéjét
csak benned keresse.

Uram, áldd meg Izráelt,
szereteted népét,
az államalapítás hatalmas eseményében!
A sok országból való visszatérésben
a Te kezedet lássa.

Uram, áldd meg Izráelt,
szereteted népét,
és munkálkodj Lelked által,
hogy bajában
ne hadseregre vagy külső erőre támaszkodjon,
hanem rád, aki egyedül vagy képes Izráelt megerősíteni, vigasztalni és felüdíteni.

Uram, áldd meg Izráelt,
szereteted népét,
hogy a nagy szükségében sem hagyod elesni, hanem Lelked által imára, könyörgésre és megtérésre buzdítod.
Hadd legyen részük minden félelem közepette a te vigasztalásod és segítséged.

Uram, áldd meg Izráelt,
szereteted népét,
üdvtörténeti útján járva egészen a dicső célig!

Uram, áldd meg Izráelt,
szereteted népét,
légy vele, mint a segítője,
ha a szenvedés sötét völgyén át kell a kiválasztottság céljához vezetned.

Áldóimádságok Izráelért a "Hoffnung in einer hoffnungslosen Welt“ (Remény egy reménytelen világban – csak német nyelven elérhető) c. kézikönyvből imádkozóknak
szerző: M. Basilea Schlink

Életképek