Ugrás a fő tartalomra

A hit útja

– Isten hűségének megtapasztalása a mindennapi életben –

Hogyan élhetünk "a hit útján"?

Röviden: az Istentől való teljes függésben – mindenben! Isten már a Nővériségünk megalapítása előtt is a hitnek erre az útjára vezette Anyáinkat. Tudták, hogy Isten vállalja a felelősséget egy olyan megbízásért, amelyet Ő adott. Amikor győzelemre vezet minden lehetetlenség dacára, leginkább az dicsőíti Őt. A hit útja Kánaán kis földjével ennek elsöprő, látható példájává vált, ahol minden nap újra megtapasztaljuk Isten hűségét.

Isten a legjobb tanácsos

Bizonyságot tehetünk arról, hogy Mennyei Atyánk a legmegbízhatóbb és leghűségesebb Tanácsadónk és Útmutatónk. Amikor terveit a magunkévá tesszük, akkor Ő a sajátjává teszi a mi terveinket (lásd Máté 6:33). Ő találékony, akár kicsiny, akár nagy dolgokról van szó. Megtapasztalásainkat könyvben is megírtuk (Ezek tények! Hogyan éltük meg Isten csodáit?), és még sok más könyvet megtölthetnénk Isten hűségének tapasztalataival - és azzal, hogy Ő hogyan szereti újra és újra meglepni gyermekeit!

Senki sem tudhatja...

"A hűség Atyja" – Isten hét körbevésett jellemvonásának egyike Atyánk Jóságának kútján. Újra és újra ilyennek tapasztaltuk meg Őt! Senki sem tudhatja, hogy hány reggelit, ebédet és vacsorát kell elkészítenünk, hány számlát kell kifizetnünk, i és milyen összegben. A múló évekkel házaink állapota is romlik – a tetők, ablakok, vízvezetékek felújításra szorulnak... Csak az Atya tudja, hogy éppen esedékessé vált-e a fűtőolaj-számlánk rendezése, mely kórházi, gyógyszer- és orvosi költségeket kell fizetnünk ... Útjai és eszközei annyira változatosak, olyan fantáziadúsak és csodálatosak, hogy nem tudunk magunkhoz térni az ámulatból.

Isten hűsége nagy

Annak ellenére, hogy újra és újra csalódást okozunk Neki, nem utolsósorban az emberi aggodalmak által, megtapasztaltuk: "Ha hitetlenkedünk, ő hű marad: ő magát meg nem tagadhatja.“ (2 Timótheus 2:13)

Rövid gyakorlati gondolatok

A sötét utakra Basilea Anya rövid gyakorlati gondolatokat osztott meg velünk saját tapasztalataiból:

  • Isten akkor jön el, amikor minden sötét.
  • Ő tudja, mi a szükséged, és segít neked.
  • Ereje erőssé tesz!
  • Veled együtt szenved.
  • Mindig van egy útja számodra.
  • Az Ő segítő hatalma nagyobb, mint bármely szükségünk.
  • Tudja, mennyit tudsz elhordozni.

M. Basilea Schlink „Benned bízom, Uram! c.
könyvéből

Gyakran Ismételt Kérdések

Hogyan jött létre ez az út?

A hit útján, az Istentől való teljes függésben járt életutunkat nem a külső szükségszerűség határozta meg, hanem a szeretet önkéntes döntése, válaszul Jézus útmutatására:

Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezt megkapjátok - Ingyen vettétek, ingyen adjátok. (Máté 6:33; Máté 10:8b).

Egyedül Isten dicsőségére élni azáltal, hogy mindent Tőle várunk – adományok kérése nélkül, biztos jövedelem, állami vagy egyházi támogatás nélkül – ez volt a vágyunk. Egy olyan időszakban, amikor mindenki az anyagi biztonságra törekszik, mutassuk be meggyőzően az Ő atyai gondoskodását. Az utolsó időkben arra kell buzdítani a keresztényeket, hogy bízzanak Mennyei Atyánkban az élet minden területén – nemcsak a mindennapi szükségletekben, hanem a pénzügyi nehézségek között, betegségek, vagy az időskor kihívásai idején is. Ő a Hűség Istene, aki odaadóan gondoskodik gyermekeiről.

Lehetséges-e még ma is a hit útján járni?

Annyi év után talán még meggyőzőbben is válaszolhatunk, mint az elején: Igen! – még akkor is, ha ez nem könnyű út. A több mint hét évtized alatt magasságokon és mélységeken át vezetett az utunk. Az ezzel kapcsolatban nyert tapasztalatokból egy gyöngyfüzért készítettünk: legyen szó nagy családunk napi gondozásáról, és orvosi ellátásáról, kis Kánaán földünk megszerzéséről és gondozásáról az összes házzal együtt – adósság nélkül! - legyen szó a Jézus szenvedéskertjének megépítéséről kápolnáink házaink, gépeink, és műszaki felszereléseink karbantartásáról – vagy akár nagyon személyes szükségleteinkről, például cipőkről vagy fogkrémekről, – , az Atya mindenről gondoskodott!

És tényleg teljes egészében adományokból élsz?

Igen! Minden reggel izgalmas élmény megnéznünk a bankszámla kivonatot, ugyanis soha nem tudhatjuk, mekkora összeg fog jönni. A kiadott könyveinket, füzeteinket, egyéb kiadványainkat adomány alapon adjuk tovább (kivéve azokat, melyek kötött áron szerepelnek). Mindig csoda számunkra, hogy Isten hogyan ébreszti fel az embereket arra, hogy nagy és kis adományokat küldjenek támogatásként. Isten számára semmi sem meglepő, még a nagy, váratlan kiadásokat is fedezi – soha nem késik!

Amikor fennáll az aggodalom veszélye, Hudson Taylor így buzdít minket: "Nem nagy hitre van szükségünk, hanem egy nagy Istenbe vetett hitre. Lehet, hogy kudarcot vallunk, hiszen állandóan kudarcot vallunk, de Isten soha nem vall szégyent."

De ez magában foglalja azt is, hogy következetesen követjük Jézust Isten parancsolatainak engedelmeskedve, törekedve az Ő igazságára, hogy semmi ne válasszon el minket Tőle, és Ő továbbra is megáldhasson minket.

"Az Atya Jóságának kútja"

... Isten túlcsorduló atyai szeretetének jele. Isten nemcsak csodálatos utakon hívta életre Kánaánt, hanem bőséges vizet is adott homokos, száraz földünknek! És Ő biztosította nekünk mindazt, ami az élethez szükséges – mind a mai napig.

Isten hét jellemvonása, melyeket különleges módon tapasztaltunk meg, a kút peremén olvasható:

A Hűség Atyja
A Kegyelem Atyja
A Szeretet Atyja
Az Irgalmasság Atyja
A Jóság Atyja
A Vigasztalás Atyja
A Türelem Atyja

 

(vö. 2Mózes 34:6 / 1János 4:16 /
2 Korinthus 1:3)

A hit útja - Isten hűsége

Az "Isten hűsége 50 éven át" című illusztrált könyvünkben egy egész fejezetet találunk Isten minden egyes tulajdonságáról - és még sok minden másról!

A hit útja - Isten hűsége

A közeli erdőben található emlékmű szövege

Isten gondoskodásának sokféleségét képek szemléltetik...

Hírlevél

Itt regisztrálhat, ha időről időre naprakész információkat (csak németül) szeretne kapni a darmstadti Kánaánból.