Ugrás a fő tartalomra

A Kánaáni Ferences Testvérek

"Ó, vannak Franciskus Testvérek is - ezt nem is tudtam!" – vannak olyan látogatók, akik így kiáltanak fel. Igen, már 1967 óta létezünk.

Ugyanakkor csak egy kicsiny közösség vagyunk

Mivel csupán egy kis közösség vagyunk, és nem annyira a külső szolgálatra kaptunk elhívást, nem vagyunk annyira ismertek. Húsz évvel az Evangéliumi Mária-Nővériség megalapítása után Isten az Ő lelki közösségeként hívott el minket Darmstadt-Eberstadtban. Azóta itt, Kánaánban élünk és végezzük szolgálatunkat, amely életterünk és elhívásunk színhelye. Testvérközösségünk útja 1967. december 1-én kezdődött az első Testvérek beöltözésével. Ma hét Testvér alkotja közösségünket, akik Németországból, Nagy-Britanniából, Kanadából és az USA-ból érkeztek.

Assisi Ferenc!

Ferenc testvér! Micsoda lelkesedés árad ebből az egyszerű assisi emberből! Basilea Anya sok évvel Testvériségünk megalapítása előtt találkozott Assisi Szent Ferenc lelkiségével, és gazdag áldásban részesült. A kis Ferencről és az ő emlékhelyeiről szóló „Szent Ferenc világa – üzenet a ma emberének“ c. könyvecske előszavában így tanúskodik:

„Személyiségében, lényében, egész életében félreérthetelenül megtestesült az evangélium igazsága: »Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek…« (Máté 18:3). » Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted« (Máté 11:25).

Assisi Szent Ferenc megragadó, gyermeki egyszerűsége és alázata – Jézusért végzett szolgálata tekintélye és erőforrása – megérintette, és magával ragadta a szívemet… A bűnbánatból fakadó, Jézus iránti égő szeretet, a szív bensőséges közössége Ővele, minden öröm Forrásával – ezt fedeztem fel Szent Ferenc életében. Szívemben megerősödött a vágy: »Jobban szeretni Téged, Jézust!«"

Az elhívás felismerése

Kánaáni Ferences Testvérekként arra kaptunk elhívást, hogy a Kánaán lelkiségének alapvető szabályai szerint éljünk, amelyek közül a legfontosabb a következő: „Tartsatok bűnbánatot, mert elközelített a Mennyek Országa.“ Így tud a közös életünkön keresztül a mennyek országából, Isten közöttünk lévő országából valami felragyogni, hogy a Szentháromság Egy Isten megdicsőüljön. Ehhez pedig a mindennapjaink gyakorlata a legjobb terep. Minden Testvér egyre bensőségesebb kapcsolatra törekszik Istennel, de örömmel vesz részt a közös ima- és dicsőítő alkalmakban is. A Jézus szenvedésére, halálára és feltámadására emlékező naponkénti, délután három órakor kezdődő imaalkalom is segít a Vele való kapcsolat ápolásában. A Nővérekkel és vendégekkel együtt nagyra értékeljük a vasárnapi úrvacsorás istentiszteleteket Kánaánban.

Miben is áll a Franciskus Testvérek szolgálata?

Amikor az első Testvérek megérkeztek, Kánaán gyakorlatilag felépült, még ha az évek során további kisebb építési munkákat végeztünk is. A Testvéreknek már az első évektől kezdve voltak feladataik a csendesnapok és az utazási szolgálatok során is. A férfi csendesnapok alkalmával lehetőségük nyílt megosztani az Úrral való közösségben nyert lelki látásukat, megtapasztalásaikat. A Nővéreket segítve, velük együttműködve, a gyakorlati munkánkra is szükség volt az évek során, és van továbbra is – pl. a híradástechnikai berendezések kezelése, a kétkezi munka, a kertészkedés területén. Eközben, elrejtetten, lelki életünkben is növekedést tapasztalunk meg.  Eközben a saját lelki életünk titokban növekszik. Vágyunk felismerni és teljes szívünkből követni a Szentlélek vezetését.

Az első szeretet a hétköznapokban

Bár életünk sok tekintetben nem felel meg korunk elképzeléseinek, és földi mércével nem sok mindent mutatnunk fel, arra vágyunk, hogy egyre hasznosabb csatornákká váljunk az Úr számára. A Jézus iránti első szeretet ösvényén akarunk járni – és meg akarjuk tapasztalni, mit jelent férfiakkéntént Jézus Krisztus menyasszonyi seregéhez tartozni, teljes ragaszkodással, kizárólagos szeretettel.

Isten jelenlétében

Azért akarunk ma Isten jelenlétében élni, és teljesen Mennyei Atyánktól függeni, hogy bizonyságot tehessünk: Ő él, Ő teremtett minket és Ő fog elvinni bennünket a célhoz –mindazokat, akik Őt szeretik, akiket a világ megalapítása óta a szívében hordoz. 2014. tavasz

Érintkezés

Pietro testvér

Érdeklődés

Életképek