Ugrás a fő tartalomra

Imaidők és Istentiszteletek

Istentisztelet úrvacsorával

Vasárnaponként 9.30-kor a Jesu-Ruf kápolnában tartunk istentiszteletet - általában szentáldozással (egyéni kelyhekkel). A prédikációk meghallgathatók a következő honlapunkon médiaközpontban meghallgatásra.

A címen. Események további információkat talál.

Szeretettel meghívjuk Önt - várjuk látogatását!

 

Imádkozás anyaházunk kápolnájában

Naponta 15 órakor : rövid ima Jézus halálának óráján, szenvedésének és feltámadásának emlékére.

Csütörtökönként 7.45-8.45-ig: együtt visszük Jézus elé a városunkért, az országunkért és a világért érzett akut aggodalmakat, közbenjárás és imádás közben.

Péntekenként: 17.30 Bűnbánati ima és áldás Izraelért.

Vasárnap 7.55-kor: liturgikus reggeli ima.

Istentiszteletek jelenleg

Jézus Hívása Kápolna

Kánaán a Galileai-tengerrel

Heidelberger-Landstraße 119

Áldó imádság Németországért (német nyelven)