Isten iránti szeretetből

A szívünk

Jobban szeretsz Engem, mint bármi mást, bárki mást? Jézus ezt a kérdést Péter felé intézte a feltámadása után. Mindannyiunknak személyesen kellett válaszolnunk Jézus e hívására. Ez nem elsősorban a tetteinkről szól, hanem a lényünkről – nagyon gyakorlatias a mindennapi életben. Isten iránti szeretetből – ez hivatásunk lényege.

Karrier nélkül?

Isten iránti szeretetből követni egy hivatást – karrierlehetőség nélkül, hajadonként / nőtlenül, magántulajdon nélkül – nagy kihívást jelent fogyasztóközpontú időnkben. Jézus követésben a kötött életforma nem feltétlenül könnyű – de megéri!

Érthetetlen: Jézus, Isten Fia, vágyik a a szeretetünkre - Egyedül Ő képes betölteni szívünk legmélyebb vágyát, és olyan örömet adni, amelyet senki sem vehet el tőlünk. Ebből a szeretetből az Ő Igéje egyre becsesebb lesz számunkra, és a vágy egyre nagyobb bennünk, hogy teljesítsük az Ő parancsolatait, amelyek valóban az Ő irántunk érzett vágyának kifejezései – melyek beteljesülésre várnak.

Jézus szívből jövő kívánsága

Jézus utolsó kérése az volt, hogy minden követője egy legyen egymás között (János 17:21). Ezért neveztek minket kezdetben "Ökumenikus Mária-Nővériségnek". 1947-ben ez nagyon szokatlan volt. A felekezetek közötti falak olyan magasak voltak, hogy gyakran nem is láttuk egymást.  Amikor azonban a későbbi években kialakult egy ökumenizmus, amely a nem keresztény vallások integrálására is törekedett, a nevünket "Evangéliumi Mária-Nővériségre" változtattuk.

Örvendezünk napjaink ökumenikus ébredéseinek, amikor Isten Fiának keresztje alatt találkozunk egymással.

Kérdése van?

Miért "Evangéliumi Mária-Nővériség“?

Mária, Jézus anyja, szeretettel és hűséggel kísérte el Fiát a jászoltól a keresztig. A mi célunk, hogy megadasson neki az evangéliumiak között az a hely, amelyre a Szentírás szerint jogosult (Lukács 1:48). A következő szavakkal: "Tegyétek, amit mond nektek" (János 2:5), Mária kifejezi feltétel nélküli odaadását és bizalmát az engedelmességben. Ezek a szavak a Jézus követésében tett utunkra is vonatkoznak.

.... .... és milyen a kapcsolatod az egyházzal?

Már régóta tart egy olyan fejlődés, amelyet egyre kevésbé követhetünk, mert másképpen értelmezzük a Szentírást, mint a protestáns egyházunk most nagyrészt (lásd  "Amit hiszünk"). Szívünk vágya, hogy egyházunk újra a mi Urunk Jézus Krisztus engesztelő áldozatára összpontosítson. Hisszük, hogy Jézus egyháza minden irányból – beleértve a messiási zsidókat is – krisztusközpontú ökumenizmusban egyesül, és még mindig fontos küldetése van, amelyet be kell teljesítenünk a mi időnkben.
Lásd: Sister Joela: „Toleranz: Leuchtturm, Irrlicht oder beides?“ c. német nyelvű füzetecske. 

Elfogadnak-e új Nővéreket - és milyen feltételek mellett?

Ha valaki azt akarja, hogy az élete egész Jézus rendelkezésére álljon, örülünk jelentkezésének. A belépés lehetséges életkora 20-40 év között van, és fontos, hogy egy ilyen döntés meghozatala előtt hosszabb idő álljon rendelkezésre, hogy megismerjük egymást Kánaánban. További információ kérésre.

Hogyan tudok örömet szerezni Jézusnak?

M.Basilea Schlink "Teljes szívedből“ című művéből

"Nincs tökéletesen örvendetes szeretet azon kívül,
amellyel az ember Istent szereti –
és nincs teljesen áldott hűség azon kívül,
amely az embert összeköti Krisztussal."

Sören Kierkegaard

Hírlevél

Itt regisztrálhat, ha időről időre naprakész információkat szeretne kapni a darmstadti Kánaánból.