Ugrás a fő tartalomra

Isten iránti szeretetből

A szívünk

Jobban szeretsz Engem, mint bármi mást, bárki mást? Jézus ezt a kérdést Péter felé intézte a feltámadása után. Mindannyiunknak személyesen kellett válaszolnunk Jézus e hívására. Ez elsősorban nem a tetteinkről szól, hanem a lényünkről – nagyon gyakorlatiasan a mindennapi életben. Isten iránti szeretetből – ez hivatásunk lényege.

Karrier nélkül?

Isten iránti szeretetből követni egy hivatást – karrierlehetőség nélkül, hajadonként / nőtlenül, magántulajdon nélkül – nagy kihívást jelent fogyasztóközpontú időnkben. Jézus követésben a kötött életforma nem feltétlenül könnyű – de megéri!

Érthetetlen: Jézus, Isten Fia, vágyik a szeretetünkre – Egyedül Ő képes betölteni szívünk legmélyebb vágyát, és olyan örömet adni, amelyet senki sem vehet el tőlünk.Ebből a szeretetből fakadóan az Ő Igéje egyre becsesebb lesz számunkra, és a vágy egyre nagyobb bennünk, hogy az Ő parancsolatait teljesítsük. Hiszen az Ő parancsolatai az Ő irántunk való kívánságai is egyben.

Jézus szíve vágya

Jézus utolsó kérése az volt, hogy követői mindnyájan egyek legyenek (János 17,21). Ezért neveztek minket kezdetben "Ökumenikus Mária-Nővériségnek". 1947-ben ez nagyon szokatlan volt. A felekezetek közötti falak olyan magasak voltak, hogy gyakran nem is láttuk egymást.Amikor azonban a későbbi években kialakult egy ökumenizmus, amely a nem keresztény vallások integrálására is törekedett, a nevünket "Evangéliumi Mária-Nővériségre" változtattuk.

Örvendezünk napjaink ökumenikus ébredéseinek, amikor Isten Fiának keresztje alatt találkozunk egymással.

Kérdése van?

Miért „Evangéliumi Mária-Nővériség“?

Mária, Jézus anyja, szeretettel és hűséggel kísérte Fiát a jászoltól egészen a keresztig. A mi célunk az, hogy megadasson neki az evangéliumi keresztények között az a hely, ami a Szentírás szerint őt megilleti (Lukács 1,48). A következő szavakkal Mária kifejezte feltétel nélküli odaadását és bizalomteljes engedelmességét: „Bármit mond nektek, tegyétek meg!“ (János 2,5). Ezek a szavak ránk nézve is nélkülözhetetlenek az út során, melyen Jézust követjük.

...és milyen a kapcsolatuk az egyházzal?

Már régóta tart egy olyan folyamat, amelyet egyre kevésbé követhetünk, mert másképpen értelmezzük a Szentírást, mint a protestáns egyházunk most nagyrészt (lásd:"Amit hiszünk"). Szívünk vágya, hogy egyházunk újra a mi Urunk Jézus Krisztus engesztelő áldozatát állítsa a középpontba. Hisszük, hogy Jézus egyháza minden irányból – beleértve a messiáshívő zsidókat is – krisztusközpontú ökumenizmusban találkozik, és még mindig fontos küldetése van, amelyet be kell teljesítenie a mi időnkben.
Lásd: Sister Joela: „Toleranz: Leuchtturm, Irrlicht oder beides?“ c. német nyelvű füzetecske. 

Befogadnak-e új Nővéreket – és milyen feltételek mellett?

Ha valaki azt akarja, hogy az élete egész Jézus rendelkezésére álljon, örülünk jelentkezésének. A belépés lehetséges életkora 20-40 év között van, és fontos, hogy egy ilyen döntés meghozatala előtt hosszabb idő álljon rendelkezésre, hogy megismerjük egymást Kánaánban. További információ kérésre.

Hogyan tudok örömet szerezni Jézusnak?

M.Basilea Schlink "Teljes szívedből“ című művéből

"Nincs tökéletesen örvendetes szeretet azon kívül,
amellyel az ember Istent szereti –
és nincs teljesen áldott hűség azon kívül,
amely az embert összeköti Krisztussal."

Sören Kierkegaard

Hírlevél

Itt regisztrálhat, ha időről időre naprakész információkat (csak németül) szeretne kapni a darmstadti Kánaánból.